از کلیه علاقمندان به فعالیت در عملیات‌های فرهنگی و یا آشنایی با فعالیت‌ها، جهت ارتباط با مجموعه‌ی قرارگاه، قلب فرهنگی شهر اردبیل دعوت بعمل می‌آید تا از طرق ارتباطی مربوطه کسب اطلاع نمایند.

اطلاعات بیشتر

عقوبت سهل گیرنده نماز

روایت شده که حضرت زهرا (س) به رسول خدا (ص) عرض کرد پدر جان عقوبت کسی که نماز را سهل بشمارد و در اداء آن کوتاهی نماید چیست؟ رسول خدا(ص) فرمودند: یا فاطمه(س) کسی که در حق نماز کوتاهی نماید . . .

How exactly to Keep In Touch With Other Users. Lots of your choices for interaction derive from account degree.

How exactly to Keep In Touch With Other sites like mylol Users. Lots of your choices for interaction derive from . . .

Simple tips to spot online love frauds. Techniques to determine if you’re being targeted for a scam that is military

Simple tips to spot online love frauds. Techniques to determine if you’re being targeted for a scam that is military . . .

Femoral Skin Skin Skin Pores as part of Reptiles. Chamaiphorn Phanusathit / Getty Photos

Femoral Skin Skin Skin Pores as part of Reptiles. Chamaiphorn Phanusathit / Getty Photos Femoral skin skin skin pores at . . .

On the web tips that are dating just how to successfully date online

On the web tips that are dating just how to successfully date online Aren’t getting frustrated by internet dating – . . .

Explore your options to cover college.

Explore your options to cover college. Loans are a kind of school funding that really must be repaid—with interest—at a . . .

DON’T usage photos where your ex partner is cut right out, or with an associate associated with the sex that is opposite.

DON’T usage photos where your ex partner is cut right out, or with an associate associated with the sex that . . .