روایت شده که حضرت زهرا (س) به رسول خدا (ص) عرض کرد پدر جان عقوبت کسی که نماز را سهل بشمارد و در اداء آن کوتاهی نماید چیست؟
رسول خدا(ص) فرمودند:
یا فاطمه(س) کسی که در حق نماز کوتاهی نماید خداوند او را به پانزده بلا مبتلی می نماید. ۶ عقوبت در دنیا ، ۳ عقوبت در هنگام مرگ ، ۳ عقوبت در قبر و ۳ عقوبت در روز قیامت در لحظه ای که از قبر برمی خیزد.

اما عقوبات دنیایی پس عبارتند از:
خداوند برکت را از عمر او برمی دارد.
خداوند برکت را از رزق و روزی او برمی دارد.
خداوند او را از سیمای صالحین محروم می نماید.
هر عملی انجام دهد خداوند اجر و مزدی به آن نمی دهد( و لو عمل او کار های خیر و دست گیری از فقراء و امور عام المنفعه باشد)
دعاء او محبوس و به آسمان بلند نمی شود.
او هیچ بهره ای در دعاء صلحاء و صالحین ندارد.

اما عقوبات او در هنگام مرگ پس عبارتند از:
در حال ذلت می میرد.
در حال گرسنگی جان می دهد.
در حال تشنگی دنیای خود را عوض می کند به حدی که اگر کل نهر های دنیا را به کام او بریزند باز تشنگی او برطرف نمی شود.

و اما عقوبات او در قبر پس عبارتند از:
خداوند در برزخ فرشته ای را بر او موکل می کند که او را تا در قبر است عذاب دهد
قبر بر او تنگ می گردد و به فشار قبر مبتلی می گردد
قبر او همیشه تاریک می ماند.

و اما عقوبات او در روز قیامت ، هنگام بیرون آمدن از قبر پس عبارتند از:
خداوند فرشته ای را مامور می کند تا او را در برابر نگاه های خلائق در محشر بر روی زمین بکشد
حساب شدیدی از او گرفته می شود یعنی پای حساب تخفیفی برای او نیست.
خداوند در روز قیامت نگاه رحمت خود را از او دریغ می کند او را تطهیر نمی کند و او به عذاب دردناک مبتلی می گردد.

(فلاح السائل، شیخ بهائی صفحه ۱۹)

 

   دانلود صفحه نخست

 

دانلود صفحات داخل